lördag 6 april 2013

Portföljutveckling Q1 2013

Efter lite funderingar kring hur ofta jag ska följa upp portföljens utveckling och sätta upp en standard kring detta har jag kommit fram till att kvartalsvis passar mig bra. Jag kommer även jämföra min utveckling mot index.

Med tanke på hur lång tid det ofta tar mellan mina inlägg skulle vecko- eller månadsvis kännas för tätt inpå varandra. Dels för att bloggen inte skulle bestå av mycket annat än portföljuppdateringar, vilket skulle vara tämlingen värdelöst för er som läsare (jag hoppas ju kunna intressera någon att kommentera och kritisera mina inlägg, varför innehållslösa uppdateringar säkerligen skulle trötta ut många) och dels för att min investeringshorisont är sådan att en veckas kursförändringar oftast inte är relevanta i sammanhanget.

Kvartalsvis fungerar bra. Företag följer den modellen och likaså även ett par andra aktiebloggar. Jag väljer också likt Lundaluppen att jämföra min utveckling mot SIXPRX som alltså räknar in utdelningar, till skillnad mot OMXS30. Inspirerad av sidan valueportfolio.se lägger jag även in en permanent tabell i fältet ute till höger med kvartalsutvecklingen, för att sedan summera helåret.

 
Aktieportföljen har under Q1 avkastat 12,49%. Under samma period har SIXPRX gett en uppgång på 10,27%.
Under Q1 har ett inköp av Fortum gjorts och inga aktier sålts. Innehavet i Sampo är det som procentuellt sett ökat mest medan Munich Re är det innehav som ökast mest i kronor. Valutaeffekten har varit försumbar då euron inte rört sig utmärkande åt något håll under kvartalet. Inget innehav har visat negativ utveckling.

Anledningen till att endast ett inköp gjorts är flera:
Som relativt nybliven student ser inte inkomstsidan i närheten ut som den gjort tidigare. Stigande priser på aktier har också gjort att jag dragit öronen åt mig något, samt att jag brände mig på en affär förra året vilket gjort mig aningen försiktigare.

Att jag har viss (om än ganska liten och oregelbunden) inkomst vid sidan av studiebidraget samt mycket låga omkostnader gör dock att jag kan lägga undan en okej slant varje månad och för Q2 planerar jag 2-3 köp givet tillfälle och eventuellt försäljning av en tredje- eller fjärdedel av mitt Fortuminnehav. Samtliga utdelningar väntas även betalas ut till mitt konto under Q2.

söndag 17 mars 2013

Tankar kring portföljen - del två

Tanken med detta inlägg är att göra en liten översyn av de bolag som ingår i min portfölj, dess fördelning samt kommentera lite kring det. Som jag kom fram till i förra inlägget är jag inte särskilt trygg med den plats Fortum tar i min portfölj och har gjort upp en plan för hur jag ska nå en nivå på innehavet jag känner mig lugn i.

Jag fortsätter på en gång med nästa företag i portföljen;

Hennes & Mauritz
Utomordentligt välskött företag, urstarka finanser och lågt investeringsbehov. Grundarfamiljen finns med bland de största ägarna och verkar agera för ett fortsatt långsiktigt värdeskapande. Bolaget värderas dock därefter och det största problemet jag finner med HM är att köpa det till ett fair price. Med risk för stämma in med resten av kören skulle jag vilja påstå att detta är stockholmsbörsens bästa bolag att äga för en långsiktig investerare, absolut ett wonderful company.

De senaste tre åren, och innan jag hade några direkta investeringsregler, har jag ägt HM ett par gånger. Jag har köpt vid ~240, ~230, 216, 188 etc. Det grämer mig dock att jag efter varje köptillfälle snart sålt med ett resultat som inklusive courtage och utdelningar hamnade väldigt nära noll procent i avkastning.

Jag hoppas att jag nu lärt mig av de misstagen så jag slipper upprepa dem i framtiden, men ser dem samtidigt som nödvändiga i min livslånga utmaning att bli en bättre investerare.

HM utgör idag idag knappt 11 procent av min portfölj och jag ser gärna att de tar mer plats än så, någonstans kring 20 procent skulle kännas bra. Vi får hoppas att fler tillfällen ges i framtiden!

Innehavet har i dagsläget stigit drygt 7 procent.

Munich Re
Världens största återförsäkringsbolag med Berkshire Hathaway som största ägare med sina ca 11 procent. Handlades billigt efter ett svårt år där man med nöd och näppe gick med vinst men har sett över längre perioder levererat fina vinster. Utdelningen har hållits intakt i flera decennier utan några sänkningar under överskådlig tid.

Vill man köpa bolaget i sin Avanzadepå måste man lägga en telefonorder där man kan, precis som på nätet, antingen lägga en bid eller köpa direkt till marknadspris.

Munich Re sysslar även med traditionell försäkring utöver återförsäkring. Jag gissar att det i kombination med deras storlek som världens största återförsäkringsbolag gör att de har ett brett spektra och vet hur man tjänar pengar över hela ledet. Att Warren Buffett är delägare är för mig ytterligare en kvalitetsstämpel, även fast man självklart inte ska lita blint på olika gurus, oavsett vad de heter. :-) Bolaget utgör knappt 22 procent av min portfölj vilket känns lagom. Jag vågar inte påstå att detta är ett wonderful company men det kanske inte är så långt ifrån? General Re är Berkshires helägda återförsäkringsbolag så uppenbarligen finner Buffett att kvalitet finns att hämta även i denna bransch.

Innehavet har i dagsläget stigit drygt 29 procent.

Sampo
Försäkringsbolaget som är vida ägt av diverse bloggare, Björn Wahlroos och säkerligen många fler. Har även det handlats billigt det senaste året och så här med facit i hand kanske jag borde köpt mer, men fann Fortum som det mer defensiva bolaget pga de lägre multiplarna och den oligopolliknande marknaden bolaget verkar på. Sampo har uppvärderats en hel del de senaste månaderna och handlas idag kring P/E3 15.

Jag har med hjälp av Aktiefokus och Lundaluppens många bra inlägg om detta bolag försökt lära mig mer om deras affärsmodell och hur de tjänar pengar. Jag har även en hel del intressant läsning kvar att hämta ur Buffetts shareholder letters om denna bransch.

Bolaget utgör idag knappt 11% vilket jag tycker känns alldeles lagom. Precis som de andra bolagen, utöver Fortum, kan jag tänka mig att öka på mitt innehav vid tillfälle.

Innehavet har i dagsläget stigit knappt 65 procent.

Sammanfattning
Jag är någorlunda nöjd över hur portföljen kommit att se ut under det senaste året. Jag finner att samtliga innehav är bolag med en kvalité över snittet för stockholmsbörsens listor men är inte nöjd med riskvikten Fortum utgör i min portölj. För att nå en nivå där jag känner mig trygg har jag därför gjort upp en plan för hur det ska gå till väga.

Utöver de bolag jag redan äger aktier i finns det väldigt många kandidater. Jag ser gärna en eller två amerikanska konsumentgiganter ingå i framtiden, dock vill jag hålla portföljen relativt koncentrerad så jag inför kanske en cap nånstans runt 10-12 bolag.

Det finns ytterligare ett bolag jag inte berört i dessa två inlägg, nämligen Exelon som såldes till förlust. Jag tänkte skriva några rader om det med framöver och vad jag förhoppningsvis dragit för lärdomar av det. :-)

onsdag 13 mars 2013

Tankar kring portföljen - del ett

När jag kommit en bit in på detta inlägg märker jag att det tar lite längre tid än jag från början tänkte mig, därför delar jag av det i två delar. Fortsättning följer.

Jag har de senaste dagarna tänkt lite kring bolagen i min aktieportfölj och tänkte att det kan va bra att få ned tankarna i skrift och kommentera lite om dem. Det gäller portföljen i allmänhet och Fortuminnehavet i synnerhet.

Jag har på senare tid graviterat lite mer mot Buffetts motto "It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.". Därför tänkte jag även se efter om jag tycker mig se ett wonderful company i något av bolagen jag investerat i. Jag vill även se över diversifieringen och fördelningen av mina innehav och kommentera kring det.

I bokstavsordning:

AQ-Group
Ett mycket välskött bolag med starka finanser. VD och styrelseordförande sitter själva med i båten och är de två största ägarna. Man växer både organiskt och genom förvärv och jag tycker att ledningen har visat skicklighet inom det senare nämnda området. Jag gissar att detta är ett bolag som långsiktigt kan fortsätta skapa värde och skulle vilja kalla det för ett wonderful company.

AQ-Group utgör idag knappt 9% av min portfölj och jag tycker det känns lagom. Jag kan absolut tänka mig öka på mitt innehav vid tillfälle och ser gärna att dem utgör någonstans mellan 5-10% av min portfölj. Mer än så känner jag mig inte bekväm med, främst pga deras måttliga storlek. Ett alternativt innehav skulle kunna vara Beijer Alma.

Innehavet har i dagsläget stigit 27%.

Avanza
Behöver ingen närmare presentation. Priset för en aktie har fluktuerat mycket under de senaste åren och jag kan bara erkänna att jag har lika svårt som Mr Market att värdera detta bolag. Mitt anskaffningsvärde ligger i närheten av P/E3 18 och jag kan hittills konstatera att jag hade turen att köpa i det nedre intervallet, bjudits på en kursuppgång och kommer få en hygglig direktavkastning på mina köp.

Varför har priset varierat så mycket för en Avanzaaktie? Jag gissar att det beror på att företaget under flera år haft en kraftig tillväxt som nu ifrågasätts mer och mer. Företaget har värderats allt från en bra bit över P/E 20 till P/E 15 och innan någon tydlig tillväxttrend visar sig gissar jag att det kan bjudas på ytterligare tillfälle att köpa Avanza till ett bra pris.

Avanza utgör idag drygt 17% av min portfölj vilket jag tycker känns lite mycket. Att det är ett wonderful company vågar jag inte påstå men bolaget sköts bra, har en stark huvudägare och fortsätter att generera värde. I framtiden hade jag gärna sett att dem utgör någonstans mellan 5-15% av min portfölj. Runt 10% känns bra. Jag har varken planer på att köpa mer aktier eller sälja några i närtid, men skulle kursen sticka iväg kommer jag definitivt banta ned mitt innehav till en nivå i det intervall jag känner mig trygg med. Ett annat bolag i denna bransch jag vill köpa in mig i är Handelsbanken.

Innehavet har i dagsläget stigit 22%.

Fortum
Kraftbolaget som är omnämnt på många ställen i bloggosfären och mitt absolut största innehav. Här har jag köpt så att det står vilda till utan någon egentlig eftertanke på hur stor del av min portfölj bolaget utgör. I dagsläget utgör Fortum dryga 31% av min portfölj och det är jag inte trygg med alls. Hur kunde det bli så?

Jag köpte Fortum första gången kring 16 euro och har helt enkelt fortsatt köpa bolaget då priset sjunkit. Fånga en fallande kniv? Nej jag tror och gissar fortfarande att det kommer bli en bra affär. Däremot är innehavet på tok för stort för att jag ska känna mig trygg. När jag tänker på vilken del bolaget utgör i min portfölj och samtidigt tänker på den ständiga politiska risken och ovetskapen jag besitter om energibranschen samt framtida elprissättning blir jag orolig. Fortum är ett bra bolag men har helt enkelt tagit för stor plats. Vad ska jag göra åt det då?

Jo, självklart förutsatt att Fortum fortsätter vara det bolag jag köpt och fortsätter leverera vinster till sina ägare tänker jag sälja en tredjedel eller fjärdedel av mitt innehav vid P/E3 12 och ytterligare en tredjedel vid P/E3 15. Skulle ingen uppvärdering av kursen ske kommer innehavsfördelningen successivt sjunka då jag fortsätter köpa aktier i andra befintliga innehav eller nya bolag.

Skulle jag sälja en tredjedel av mitt innehav utgör Fortum drygt 23% av min portfölj. Efter ytterligare en försäljning (förutsatt kursuppgång till P/E3 15) skulle fortum sedan utgöra drygt 14% av min portfölj. En nivå jag skulle känna mig mycket tryggare med och i övre gränsen om ett framtida tänkt intervall om 5-15%.

Varför sälja överhuvudtaget? Jag motiverar det helt enkelt som instinkten att inte förlora kapital är större än att tjäna kapital.

Jag, Fortum och framtiden? Jag ser mig fortsatt som aktieägare i framtiden. Förutsatt att man är någorlunda ett och samma bolag i framtiden tror jag att Fortum kan fortsätta leverera vinster till sina ägare. Att öka mitt innehav är absolut inte aktuellt den närmaste tiden och jag kan inte påstå att jag ser Fortum som ett wonderful company trots fördelen att verka inom oligopol på sin geografiska marknad.

Innehavet har i dagsläget sjunkit drygt 3 %.

Se del två här

tisdag 26 februari 2013

Hasbro och Mattel - nyckeltalsjämförelse

Med inställda föreläsningar och taskigt väder, varför inte göra en liten jämförelse mellan konkurrenterna Hasbro och Mattel? Vid första anblick tycker jag mig se några av de kvaliteter jag söker, såsom starka finanser, stabila vinster och en relativt hög direktavkastning. Som jag skrev i analysen av Mattel (förra inlägget) känns den svenska börsen något dyr i nuläget och jag skulle gärna diversifiera lite med ett amerikanskt bolag. 

Precis som flera kommentatorer skrev i min senaste portföljuppdatering kommer jag inte kunna kvitta all utländsk källskatt i år pga min aktiefördelning, men detta ser jag som ett mindre problem. Hittar jag ett case där jag känner mig säker nog att investera så kommer jag göra det, och då jag kommer fortsätta investera i många år framöver kommer skatteeffekten ändå jämna ut sig i det långa loppet - det är jag säker på.

Nu vidare till jämförelsen, hur står deras finansiella ställning mot varandra?

Mattels soliditetsgrad ligger klart över Hasbros för tillfället, Mattel är alltså det mindre skuldsatta företaget. Hasbros soliditetsgrad har stigit svagt sedan 2011 medan Mattels sjunkit sedan 2009. 


Balanslikviditeten eller current ratio överstiger i båda fallen kvoten 2 vilket är ett av Grahams krav på finansiell styrka hos ett företag. Hasbro har under den senaste femårsperioden hållit sig över 2 och visar på en fortsatt uppgående trend. Kvoten för Mattel sjönk från den något höga 3,3 från 2011 till mer normala(?) 2,1 för 2012. Hur kommer det se ut efter Q1?


Här visar Mattel upp en klart starkare sida än Hasbro. Jag tror inte det är någon större fara för Hasbro att klara av sina ränteåtaganden, men då Mattel har en nästan dubbelt så hög räntetäckningsgrad tycker jag att dem är det mer defensiva alternativet av dem båda.


Vidare till övriga nyckeltal

HasbroMattel
Utdelning
Utdelningstillväxt 2012:20%34%
Utdelningstillväxt (3y):21%18%
Direktavkastning4%3,60%
Utdelningsandel av vinst:56%68%
Värdering
Earnings (3y)2.72.1
P/E (3y)14.919
P/B (ex goodwill):56.2
Övrigt
ROE (3y)25%27%
EV/EBIT34.216.2

Ägarbilden för de båda bolagen påminner rätt mycket om varandra med många institutionella ägare. Möjligtvis uppvisar Hasbro en något positivare bild. Båda bolagen har levererat vinster oavbrutet under de senaste tio åren och delat ut i minst tjugo år.

Det känns efter denna jämförelse nästan hugget som stucket. Storleksmässigt är Mattel drygt dubbelt så stort som Hasbro och faktumet att Mattel är mindre skuldsatt kanske kan vara till deras fördel konkurrensmässigt.  Värderingarna verkar se ganska rättvisa ut just nu men om jag tvunget kunde köpa något av företagen till samma P/E hade jag valt Mattel. Kanske ges tillfälle vid ett eventuellt prisfall?

Någon som äger något av bolagen idag? Varför valde du det ena över det andra? Vad tycker ni om analysen och finns det några fallgropar?

Andra relevanta inlägg:
Defensivens analys av Hasbro
Dividendmonks analys av Hasbro

Analys av Mattel

Då svenska börsen stigit en del de senaste månaderna har jag börjat snegla på de amerikanska börserna. Jag har ännu inte hittat något bolag i min smak till fyndpris men väl ett par bolag som visar upp några av de kvalitéer jag söker. Skulle priset bli det rätta kanske jag slår till - tills dess lägger jag till dem för bevakning.

Mattel är en av världens största leksaksföretag sett till omsättning. De har tillhörande märken och produkter som Fisher Price och Barbie och en hel del disneyleksaker samt bräd- och kortspel som Othello och Uno. Listan är enorm och börsvärdet drygt dubbelt så stort som konkurrenten Hasbro som bland annat analyserats av defensiven.

Jag kommer i det här inlägget bara syna nyckeltalen, tiden får avgöra om det blir någon djupdykning. :-)

Mattels börsvärde är 13,7 miljarder USD och man skulle utan tvekan platsa in på OMX large cap.

Finansiell ställning
Soliditet: 45%
Balanslikviditet: 2.1
Räntetäckningsgrad: 11.5
Räntetäckningsgrad (4y): 12.3

Utdelning
Utdelningstillväxt 2012: 34%
Utdelningstillväxt (3y): 18%
Direktavkastning: 3,6%
Utdelningsandel av vinst: 68%

Värdering 
Earnings (3y): $2.1
P/E (3y): 19
P/B (ex goodwill): 6.2

Övrigt 
Man har gått med vinst i minst 10 år och delat ut i minst 20 år.
Intjäningstillväxt på 162% de senaste 10 åren.
ROE: 25,3%
ROE(3y): 26,9%
EV/EBIT3: 16.2

Den finansiella ställningen ser stark ut vilket jag gillar men värderingen i nuläget känns för hög. Jag tycker att det skulle vara intressant att göra en jämförelse med Hasbros balansräkning, kanske något att titta på?

Edit: Jag tar gärna emot tips på stora amerikanska företag med starka finanser och som inte bedriver en allt för svår verksamhet att förstå sig på.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...